Drs J.M.B. Boelens (’s-Hertogenbosch, 1954)

 

 

Boelens studeerde Frans en Nederlands (2e graads) aan de lerarenopleiding Mollerinstituut van de Katholieke Leergangen in Tilburg. Vervolgens behaalde hij de akte M.O.-B en studeerde af aan de RUU in Frans en Algemene Literatuurwetenschap. Inmiddels was hij sinds 1977 en is hij nog steeds werkzaam aan het Ds Piersoncollege in zijn geboortestad als docent Frans en vanaf 1999 tevens als docent Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Vanaf medio jaren ’80 houdt hij zich bezig met het onderzoek naar de genealogie en de geschiedenis van de familie Boelens, dat vanaf 1992 door een zeer vruchtbare samenwerking met O.J. Nienhuis veel extra impulsen kreeg.

Boelens is de schrijver van de tekst van deze boeken. Hij verwerkte de vondsten van Nienhuis en van hemzelf. Tevens verzorgde hij de lay-out, de schema’s en de index. 

 

 

O.J. Nienhuis (Bedum, 1956)

 

 

Nienhuis behaalde diploma’s administratief- en bestuursambtenaar en archiefopleidingen SOD en archiefschool. Hij werkte achtereenvolgens bij de gemeenten Kloosterburen, Norg en Roermond, bij de Centrale Archiefselectiedienst te Winschoten en is nu werkzaam als archivaris bij de gemeente Tynaarlo.

Vanaf 1968 beoefent hij actief genealogisch onderzoek o.a. naar de familie Boelens en andere RK Groninger families en werkte vanaf 1992 samen met de auteur drs J.M.B. Boelens.

Nienhuis publiceerde o.a. in Gruoninga, Bulletin Historische Kring de Marne, Jaarboek Spiegel van Roermond en Zo as t Was, Tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum en hij gaf enkele zelfstandige publicaties uit als: De Historie van de parochie Maria ten Hemelopneming te Bedum en Familieregister RK Kerkhof Bedum.

Voor dit boek deed Nienhuis het leeuwedeel van het onderzoekswerk. Talloze andere gegevens stelde hij ter beschikking afkomstig uit zijn verzamelingen op genealogisch en historisch gebied. Bovendien maakte hij veel foto’s die gebruikt zijn als illustratiemateriaal voor deze boeken.