Zowel in lokale en regionale kranten als in vakbladen is veel aandacht voor deze Boelensboeken. Hieronder vindt u een greep uit de artikelen
 

Huppeldepup, afdelingsorgaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Groningen, 2006, jaargang 13, nr 2:

Drs J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis: Willem Luirts, een 17e-eeuwse Groningse landbouwer: een artikel over een Boelens, dat een indruk geeft van de boeken
 

Kring Nieuws, Uitgave van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, jaargang 32, nr. 3, mei 2006:

Drs J.M.B. Boelens: Boelens Minderbroedersstraat (1870-1950)

Een interessant artikel over één tak van de familie en de geschiedenis van de textiel
 

Noorderkrant, 7 juni 2006:

Boelens, een RK Groninger familie met een grote Bossche tak

Boelensen hebben zich over heel Nederland en het buitenland (Amerika, Canada en Australië) verspreid.’ ‘Ook vindt u hierin veel gegevens over de geschiedenis van boerderijen, vaak nog uitgebreider dan de zo bekende boerderijenboeken.’
 

Ommelander Courant, 12/13 juni 2006:

Familie Boelens centraal in boek

Na meer dan 20 jaar van voorbereiding zijn de auteurs erin geslaagd een familieboek samen te stellen van Boelens, een van de oudste Rooms-katholieke Groninger families’.
 

Dagblad van het Noorden, 24 juni 2006:

Pil over familie Boelens verschijnt

een imposant werk’; ‘meer dan twintig jaar aan gewerkt’, ‘in de index komen zo’n 12.000 personen voor.’
 

Dagblad van het Noorden, 14 juli 2006:

Familie Boelens of hoe leefden katholieken in Groningen?

Geen dorre feiten, maar spannende geschiedenis in het boek over de familie Boelens’.
 

De Koopman, het magazine voor de ambulante handel, nr 1907, 3 augustus 2006:

Boekwerk over familie Boelens

Het werk overstijgt het louter familiale’.

 

Brabants Dagblad, 18 augustus 2006:

Geschiedenis van ‘textiel-familie’ Boelens in boek

Jan Boelens vestigde zich in 1832 in Den Bosch en werd stamvader van een grote familie van middenstanders. De meesten waren actief in de textiel.’

 

Brabants Dagblad, 22 augustus 2006:

Alles over de Bossche familie Boelens in dik boek

Een zeer uitgebreid pagina-vullend achtergrond-artikel: ‘Joop Boelens bezocht vele archieven, ging in binnen- en buitenland op informatie uit, interviewde onder anderen hoogbejaarde Boelensen.’

 

Het Westerkwartier, 4 oktober 2006:

Presentatiebijeenkomst boek familie Boelens in Zuidhorn

‘De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk en de parochie van Zuidhorn zijn in het bijzonder verbonden met de familie Boelens.’

 

Weekblad Regio Oss, 6 oktober 2006:

Alle Boelens verzamelen!

‘Twee leden van de familie uit Vught en Assen hebben de stamboom van onze familie uitgeplozen’, vertelt burgemeester Boelens. De Maasdonkse burgemeester, die afstamt van de Steenwijkerwoldse tak van de familie, las in het boek dat hij niet de eerste burgemeester van de familie is: ‘Een van mijn voorvaderen was schout van de Groningse gemeente Aduard te tijde van Napoleon’.

 

Gens Nostra, maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, nummer 12, december 2006, blz. 736: registratie van het nieuw ontdekte familiewapen Boelens

 

Kring Nieuws, Uitgave van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, jaargang 33, nr. 1, januari 2007:

Zware Boelens

We hadden al een Dikke van Dale. Nu hebben we niet alleen een dikke Boelens, maar vooral ook een zware Boelens: twee kloeke delen, samen ongeveer 5.5 kilo’. ‘De boeken zijn voorbeeldig uitgegeven. Niet alleen de teksten zijn vaak onderhoudend, ook de vele illustraties maken beide delen tot een genot om te lezen’.

 

Ons Erfgoed, i.s.m. Genealogische Vereniging Prometheus, 15e jaargang, nr 1, januari-februari 2007:

Boekennieuws: ‘De boeken zijn waardevol voor ieder die katholieke Groningse voorouders heeft want vrijwel alle RK families komen aan bod. Tussen de families onderling zijn vele verbanden die via schema’s verduidelijkt worden.’ ‘Er wordt wezenlijke informatie verstrekt betreffende de panden die de leden van de familie gedurende lange tijd bewoonden en dat is een heel rijtje.’

 

Genealogie, kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, jaargang 13, nr 1, voorjaar 2007:

Boekbespreking: ‘De gebonden boeken zien er goed uit: de opzet is helder en de vormgeving verzorgd.’

 

Gens Nostra, maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, nummer 6, juni 2007:

Boekbespreking: ‘Een indrukwekkende uitgave over een grote Groningse familie Boelens’.

‘een prachtig tweedelig boekwerk’ ‘het notenapparaat is zeer uitgebreid, waardoor ook andere genealogen kunnen achterhalen hoe de auteurs tot bepaalde conclusies zijn gekomen.’

 

Tijdschrift Stad en Lande, Secretariaat Vereniging Stad en Lande, Postbus 41122, 9701 CC Groningen; www.stad-lande.nl: jaargang 16, nr. 2, 2e kwartaal 2007, blz. 10-25:

dr Richard Paping: Boelens: Van Ommelander Boeren tot Bossche Marktkooplui

Een uitgebreid artikel door een historicus van de Rijksuniversiteit Groningen, dat geheel gewijd is aan de Boelens-boeken. ‘Boele Jans was een uit de klei getrokken eigenerfde Groninger boer. Dertien generaties later heeft zijn nageslacht zich verspreid over de hele wereld. Zijn talrijke nakomelingen in rechte lijn zijn vrachtwagenchauffeur in Canada, dieetkok te Poeldijk, of marktkoopman in Den Bosch; een Groninger boer is er echter niet meer bij’. ‘Een imposante dikke uitgave tjokvol met leuke kleine biografietjes van gewone mensen van de 16e tot de 20e eeuw’.