KLANTENLIJST VEEARTS JACOB JACOBS

BOELENS TE WESTERWIJTWERD, 1810-1827 Bron: Boelensboek deel II, blz. 1249-1250

     

A

Arkema, dr. te Warffum over 1819 f 2.80

B

Bakker, F.J. te Middelstum 1827 f 3.65

Bakker, Tomas J.

 te Middelstum over 1826 f 9.85

Bergen van, Freerk te Middelstum over 1819 f 4.10

Berghuis, Harm J. te Middelstum over 1826 f 2.90

Boerema, P. te Bedum over 1813 f 0.90

Boerma, Klaas te Groningen over 1821 f 9.65

Boldewijn, Derk te Winsum over 1814  f 2.60

Bolhuis, Jannis L. te Onderdendam over 1825 f 10.55

Bolhuis, vleeschhouwer te Groningen over 1824 f 1.50

Bolhuis van, H.J. te Bierum over 1813 f 2.20

Borgman, Pieter te Onderdendam over 1826 f 1.80

Bouwes, erven Ties te Onderdendam over 1813-1820 f 58.90

Bruining, H. te Middelstum over 1826 f 2.80

Borg ter, Jan te Brede over 1822 f 1.20

Borgman, Aldert R. te Middelstum over 1825 f 2.20

Borgman, Pieter te Onderdendam over 1827 f 1.25

Bos, weduwe R.S. te Huizinge over 1827 f 0.50

Bouman, weduwe Jan C. te Rasquert over 1819 en 1820 f 27.80

Breeksema, weduwe J.F. te Westerwijtwert over 1827 f 1.40

Bus, Jan K. te Middelstum over 1826 f 3.50

C

Crone, dr. te Bedum over 1820 f 1

D

Datema, G.A. te Middelstum over 1827 f 1.10

Dellen van,Tjaart R.,  zonder woonplaats, over 1818 f 4.16

Doornbos, A.M. te Kantens over 1827 f 2.50

Doornbosch, weduwe Jan K. te Rasquert over 1826 f 17.25

Doornbos, L.F. te Middelstum over 1827 f 3.80

Doornbosch, erven L.G. te Westeremden over 1826 f 5.20

Doornbos, erven L.G. te Westeremden over 1827 f 0.90

Doornbos, erven P.M. te Middelstum over 1827 f 1.60

Doornbos, Siert J. te Stedum over 1826 f 2.50

Douwes, weduwe Tamme te Middelstum over 1826 f 6.45

Dijkema, Popke H. te Westerwijtwert over 1818 f 4.20

 

Dijken, P.J. te Winsum over 1820 f 13.90

Dijkhuis, J.F. in Den Andel over 1813 en 1814 f 10.20

E

Elema, D.J. te Zandeweer over 1827 f 2.80

Elema, E.J. te Middelstum over 1827 f 12

Elema, J. te Middelstum over 1827 f 4.15

Elema, J.E. te Middelstum over 1826 f 16.20

Elema, J.E. te Middelstum over 1826 f 16.20

Elema, R. te Garsthuizen over 1826 f 13.05

Elema, R. te Garsthuizen over 1827 f 2.90

Elema, R. te Middelstum over 1827 f 3.80

Ettema, Hindrik H. te Loppersum over 1824 f 9

Eijes, erven Roelf te Zuurdijk over 1826 f 7.30

F

Friesema, Wijbrand en Pieter  te Middelstum over 1827 f 2.60

G

Glaudee, erven Geert Pieters te Bedum over 1817 f 2.95

Gosses, Pieter te Adorp over 1821 f 8

Groenendal, T.H. te Middelstum over 1826 f 1.20

Groeneveld, A. te Bedum over 1827 f 4.90

H

Haar, dr. ter te Winsum over 1825 f 0.90

Halsema, K. te Baflo over 1822 en 1823 f 9.10

Harms, Gerrit te Woltersum over 1826 f 0.90

Haverkamp, Alle, woonplaats niet vermeld, over  1826 f 7.20

Haverzaad, Tonnis Sents te Bedum over 1821 f 5.80

Hilbrands, Roelf te Engelbert over 1817 f 3.40

Hindriks, weduwe Simen te Winsummermeden  over 1813 f 1.75

Hofman, E. te Sauwert over 1819 f 5.50

Houwer, Reinder Klaasen te Middelstum over 1818 f 10.40

Hoving, weduwe J. te Kantens over 1827 f 0.75

Huizinga, D. te Westeremden over 1824 f 1.90

Huizinga, weduwe P.D. te Huizinge over 1827 f 2

Huizinga, weduwe S.P. te Toornwert over 1827 f 5.25

J

Jans, Hidde te Bedum over 1810 f 1.20

Jans, weduwe Simen weduwe te Wittewierumover 1827 f 1

Jensema, J.D. te Stedum 1827 f 9.05

Joosten, S. te Aduard over 1824 f 0.90

 


 

K

Kampen, J.M. van te Middelstum 1825 f 6.15

Keekels?, R. te Warffum over 1819 f 3.10

Klasen, Simen te Bellingeweer over 1820 f 1.70

Klimp, P.W. te Stitswert over 1811 f 0.85

Knol, Cornelis D. te Kantens over 1823 f 4.20, nog van dezelfde over hetzelfde jaar f 5.75

Knol, Cornelis J. te Bedum over 1819 f 1.60

Knol, Enne K. te Middelstum over 1827 f 12.50

Kooi, J.A. te Westerwijtwert over 1826 f 1.20

Kooi, Jacob te Middelstum over 1820 f 5.75

Koster, Jan te Stedum over 1820 f 1.50

Kuiper, weduwe K.E. te Middelstum over 1825 f 0.40

L

Landskroon, Bernardus te Bedum over 1825 f 1.20

Lewe, Edzard Jacob te Middelstum over 1826 f 2.60

Luppes te Onderdendam over 1814 f 0.90

M

Marle van, mr. H. te Middelstum over 1826 f 1.50

Marring en Bras te Groningen over 1826 f 0.60

Marringa te Wehe over 1819 f 0.85

Mindels, Reinder in Den Andel over 1815 f 4.90

Molen van der, K. te Middelstum over 1827 f 12.20

Molen van der, Pieter F. te Huizinge over 1827 f 10.25

Moorlag, Jannes cum suis de gezamenlijke schippers te Middelstum over 1825 f 5.65

Mulder, T. te Kantens 1827 f 3.55

Munting, Geert te Warffum over 1821 f 9.55

Munting , L.P.te Middelstum over 1826 f 10.20

Muske, Hindrik te Stitswert over 1825 f 1

N

Nanninga, weduwe P. ende Ebel te Westerwijtwert over 1827 f 1.40

Nienoort,Enne Reintjes, landb. te Rasquert over de jaren 1811 en 1813 f 7.10

O

Oost, Jan C. te Middelstum over 1827 f 2.75

Oosterbeek, Daniel A. te Bedum over 1818 f 3.35

P

Pesman, Hidde te Stitswert over 1827 f 2.05

Pieters, Jan op Hekkum te Adorp over 1813 en 1814 f 7.60

Plaat, F. te Middelstum over 1822 f 0.85

Polman, Enne H. te Garsthuizen over 1826 f 4.95

R

Rensema, J.L. te Stedum over 1827 f 0.90

Rinks, K. te Huizinge over 1827 f 0.75

Roelfs, erven J.W. te Middelstum over 1823 f 1.80

Rosema, A. te Middelstum over 1827f 4.70

Rosema, A.J. te Middelstum over 1825 f 7.15

Rijkels, weduwe J. te Warffum 1827  f 2.45

 

Rijskamp, Wiert H. te Huizinge over 1824 f 5.60

S

Schipper, J.K. te Zuidwolde over 1822 f 1.80

Schol, W.C. te Onderdendam over 1823 f 6.55

Siebinga, weduwe E.P. te Westerwijtwert over 1827 f 4.70

Siedenborg van, weduwe te Westerwijtwert over 1827 f 5.80

Sluis, Cornelis te Toornwert over 1823 f 0.50

Smedinga, A.J. te Kantens over 1826 f 9.05

Smedinga, A.J. te Kantens over 1827 f 0.90

Smit, F.H. te Westerwijtwert over 1827 f 0.90

Smit, weduwe J.A. te Usquert over 1814 f 1

Snoek. predikant te Huizinge over 1827 f 1.50

Steenhuizen, G.J. te Uithuizermeeden over 1818 f 1.20

Stollinga, W.J. te Menkeweer over 1827 f 0.75

Struivig, meester H. te Westerwijtwert over 1827 f 0.90

T

Tebbens, weduwe J.R. te Menkeweer over 1827 f 9.30

Teisman, Jan te Bedum over 1820 f 0.35

Til, Gerrit Jans te Bellingeweer over 1817 f 3

Tuuk van der, D. te Kantensover 1827 f 0.60

U

Ubbens, Ubbe C. te Zuidwolde over 1820 f 8.30

Uildersma, Jan D. te Kantens over 1827 f 8.20

V

Vink, Jacob te Stedum over 1821 f 0.75

Visscher te Oosterdijkshorn over 1821 f 0.80

Visscher, W.R. te Westerwijtwerd over 1826 f 0.60

Volhand, M.J. te Westeremden over 1827 f 12.32

W

Wattum van, dr. te Stedum over 1810 f 0.70

Werkman, J.S. te Middelstum over 1826 f 6.50

Werkman, Jan Onnes te Onderdendam over 1826 f 2.20

Westerhof, Ebel D. te Huizinge 1826 f 10.85

Wibbens, weduwe H. te Usquert over 1821 f 7.85

Wieringa, Jan T. te Stitswert [=schoonvader] over 1822 en 1823 f 33.70

Wieringa, Jan T. te Stitswert over 1824 en 1825 f 35.70

Wieringa, Jan T. te Stitswert 1825/1826 f 20.30

Wieringa, J.T. te Stitswert 1827 f 6.05

Wieringa, menne P. te Middelstum 1826 f 20.10

Wiersum, W. te Rasquert 1827 f 1.20

Wigboldus, Bonne te Loppersum over 1823 f 3.60

Wilkens, de heer te Groningen 1825 f 1.60

Woldinga, J. te Stedum over 1825 f 5.30

Wijchel, dr ds. te Stedum over 1825 f 2.55

Z

Zand, Jan te Uithuizen over 1822 f 1.60