gemaakt en vond het bezoek/onderzoek plaats. Geleidelijk werd duidelijk waarom het ging en werd de vraag afgerond. Niet altijd prettig en ook niet altijd met mooi weer, maar wel gesteund door een collegiale professionele groep, een netwerk met vakmanschap. Hij is ook nog een periode voorzitter van de grondkamer geweest. In 1970 wordt hem eervol ontslag verleend als lid van de Grondkamer, op eigen verzoek, met een dankbetuiging van H.M. Koningin Juliana voor de door hem als zodanig bewezen diensten.

 

Luurt Boelens en Agaath Jansen en hun kinderen, v.l.n.r. Laus, Tini, Fré, Willem-Ite, Toos (op schoot), Wim en Jan Boelens (1938)

 

Van september 1939 tot augustus 1941 en van augustus 1958 tot 1 september 1970 was hij lid van de gemeenteraad en van 1958 tot 1966 tevens wethouder voor de Katholieke Volkspartij van Kloosterburen. Hij moet ook nog ambtenaar van de burgerlijke stand geweest zijn, want op 3 mei 1971 werd hem onder dankzegging voor die functie eveneens eervol ontslag verleend.

Vanaf 1972 stonden Luurt en Agaath op de wachtlijst voor een plaats in een particulier bejaardentehuis, Westerholm, in Haren. Nadat Luurt zijn eerste hartaanval had, verhuisden ze in 1979 pas naar dit nieuwe woonadres voor zelfstandige bewoning met voorzieningen als een gastenkamer, een keuken waar je als je wilde warme- en broodmaaltijden kon bestellen, een garage voor de auto en een ziekenboeg. Ze hebben er nog een paar mooie jaren gehad. Ze zaten dichter dan ooit bij hun geliefde schouwburg aan de Turfsingel. Agatha heeft het molentje aan het Hoornse diep bij Haren nog kunnen schilderen. Een buitenlands reisje kon er zo nu en dan ook nog af middels Speedwell’s Busreizen geheel verzorgd en de koffers hoefden ze ook niet meer zelf te dragen.

Uit dit huwelijk (schema 19):

1   Wilhelmus Laurentius Fredericus (Wim), doctor in de theologie en lid van de Sociëteit van Jesus (Jezuïet), geboren te Eenrum op 27 april 1925, overleden te Nijmegen op 6 mei 2002

Vernoemd naar zijn grootvader Boelens, studeerde Wim theologie en promoveerde aan de universiteit van Würzburg (D). Hij heeft veel gepubliceerd. Zijn proefschrift was getiteld: ‘Die