uit Groningen nogal veel tijd genomen heeft. Men kon het overlijden van Johanna Sprottinga, de moeder van de bruidegom, niet vinden.[1] Mogelijk heeft het niet willen wachten tot na de bevalling ook te maken met het feit dat Jan voor zijn benoeming tot veldwachter niet ongehuwd mocht samenwonen met een vrouw met twee kinderen en dat hij eerst wettig gehuwd moest zijn.

Waarschijnlijk door zijn ervaring als militair krijgt Jan in Nijmegen een baan als veldwachter. Het gezinnetje woonde in de St. Anna Straat[2], die toen buiten het centrum lag. Annas winkel zal wel aan huis geweest zijn.

 

Terugkeer te 's Bosch van de Bossche Schutterij uit de Tiendaagsche Veldtocht, fragment van een schilderij door tijdgenoot Mr J. Versfelt, midden: de Prins van Oranje; rechts: het stadhuis

 

1832, 14 september:

Het gezin Boelens vestigt zich in s-Hertogenbosch.[3] Een memorabele datum! Zowel in Nijmegen als in Den Bosch woedde dat jaar een cholera-epidemie die veel slachtoffers eiste. In de akte van vestiging wordt hij kramer, dus marktkoopman, genoemd. Blijkbaar is hij mee gaan werken in de handel in oude- en nieuwe kleding van zijn vrouw. Ze gaan wonen in de Snellestraat op nr. 174 (thans nr. 21-23). Het was en is een groot diep pand dat verhuurd werd aan meerdere personen. Er woonden nog drie alleenstaande vrouwen en n andere [door haar man in de steek gelaten] vrouw met twee zonen. In 1840 woont er nog maar n andere persoon, vervolgens heeft de familie Boelens het hele pand in gebruik. Het was eigendom van Wilhelmus Franciscus van Elten.[4] De naam van het pand is De groote

 


 

[1] Zie huwelijkse bijlagen, akte van bekendheid, overleden 1807 Delfzijl; gelukkig hebben wij, bijna 200 jaar na dato dit overlijden wl gevonden.

[2] GAN Statuten Secretarie Archief Nijmegen: 09295: schutterij inschrijvingsregister 1819-1828, gedeelte achter het jaar 1823, jaar waarin hij zich eigenlijk voor de schutterij (niet te verwarren met mobiele schutterij,  zie verderop) had moeten inschrijven, gezien zijn leeftijd van 25 jaar; met dank aan Jos Timmer te Nijmegen

[3] SASH: Register van ingekomen personen

[4] SASH toegang 1B.1, Nieuw Archief, bijlage IV, Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, 1832