broer Jacob Boelens op Den Ham voor 1/5, zijn broer Marcus Boelens op Den Ham voor 1/5, en zijn zuster Gezina Boelens op de Hoogemeeden voor 1/5. Verder ‘om mij daartoe moverende redenen’ de twee kinderen van mijn zuster Catharina Martha bij wijlen Johannes Sluiter voor het laatste 1/5 deel samen. Als administrateur over het erfdeel van deze minderjarige kinderen benoemt hij zijn broer Pieter Boelens. Hij legateert aan de tijdelijke pastor van Aduard een som van f 100 die jaarlijks f 4 aan rente zullen doen, en die beheerd zal worden door zijn familie, verder legateert hij f 25 aan de kerk van Aduard. ‘Verklarende de testator uit hoofde van lighaams ongesteldheid thans zijne naam niet te kunnen zetten’. De akte is opgemaakt ‘in de behuizinge nummer dertig op de Hoogemeeden, alwaar den testator te bedde lag’.[1]

7   Martha Cornelis, geboren en gedoopt op 8 januari 1806, overleden te Den Ham op 1 februari 1806. Doopgetuigen waren Martha Jans en Gesina Fredriks, haar grootmoeders. In de boedelinventaris van vader Cornelis Jacobus Boelens wordt vermeld: ‘1 zilveren lepel, met opschrift: 'Martinus en Martha Boelens, tweelingen, gebooren 8/1/1806’.

     ‘1806 den 1 februari is aangegeven het lijk van Martha Boelens oud 3 weeken gewoont hebbende op den Huize Piloersema op den Ham’.[2]

8   Gesina Geertrudis, geboren op 14 april en gedoopt op 15 april 1807, overleden te Den Ham op 26 februari 1812.[3] Meter bij de doop was Gesina Freerks, haar grootmoeder, naar wie zij vernoemd is. Ook van haar zien we een geboorte-lepel op de boedelinventaris van haar vader: ‘1 zilveren lepel, Gezina Gertruda Boelens 14/4/1807’. Gesina is op Piloersema overleden.

9   Marcus Cornelis, zonder beroep, geboren op 5 april, gedoopt op 6 april 1810, wonende te Den Ham en te Hoogemeeden, ongehuwd overleden aldaar op 11 september 1830.

Ook van hem was er een geboorte-lepel: ‘1 zilveren lepel Markus Kornelus Boelens, geb. 5-4-1810’. Doopgetuige was zijn grootmoeder van vaderszijde Martha Jans.

 

Detail geboortelepel Marcus Cornelis Boelens

 

1829, 15 april:

Contract van plaatsvervanging: Marcus Cornelius Boelens op Den Ham en Johannes Kessel te Groningen.[4] Marcus was ingeloot voor de nationale militie, maar kocht dit af. Een ander ging in zijn plaats in militaire dienst.

10 Gesina Martha, geboren op 29 december 1813, wonende te Groningen en Aduard, overleden te

     Amsterdam op 27 januari 1844. Zij is getrouwd rond 1836[5] met Fredrik Wilhelm Kulman (ook


 

[1] GrA notarissen, standplaats 15, inv. nr. 80, akte nr. 220

[2] GrA DTB 213, NH Kerk Den Ham en Fransum

[3] In de klapper op overlijdens staat dat zij 10 jaar oud is. De overlijdensakte geeft: 10 maanden. Dit is een verschrijving: Vóór het ‘10 maanden’ staat een halve teksthaak, alsof ze in de kantlijn nog een toevoeging hadden willen doen, deze zijn ze blijkbaar vergeten te vermelden. Het moet zijn: ‘4 jaar en 10 maanden’.

[4] GrA notarissen, standplaats 21, inv. nr. 167, akte nr. 122 (repertorium), de akte zelf is niet meer aanwezig.

[5] Huwelijksakte van Frederik Wilhelm Kulman en Gesina Martha Boelens niet in BS gevonden (gezocht met de spelling: Kulman, Kuhlman, Kuulman, Kuwlman en Koelman). Verder nog gezocht in de RK trouwregisters van de statie Zuidhorn en de staties van Groningen 1830-1837: geen resultaat. Ze zullen in een andere provincie gehuwd zijn of in Duitsland.